آموزش بلبرینگ ها | رولبرینگ ها | یاتاقانها

 واژه بلبرینگ از دو واژه انگلیسی (Ball + Bearing) ساخته شده است که معنای تحت لفظی آن Ball بمعنای توپ و Bearing بمعنای محل نشست است و واژه رولبرینگ از ترکیب دو واژه (Roll+Bearing)  ساخته شده است که معنای تحت لفظی آن Roll بمعنای غلطتک و Bearing بمعنای نشتن است.

در صنعت کاربرد بسیار زیادی دارد ، کار اصلی بلبرینگ جلوگیری از کشیده شدن دو جسم به یکدیگر می باشد و سطحی که دو جسم با هم تماس دارن را کم می کند و در حاصل استحکاک بین دو سطح را به مقدار بسیار زیادی کاهش می دهد، اختراع و تولید بلبرینگها را به جرائت میتوان یک انقلاب صنعتی نام برد چرا که بدون اختراع بلبرینگ ها تولید بسیاری از دستگاه های صنعتی غیر ممکن بود.

بلبرینگ تماس زاویه ایی