یاتاقان UCT

یاتاقان UCT که با نام های یاتاقان تی شکل و کشویی نیز شناخته میشود ،  یاتاقان UCT به انگلیسی به نام  Take Up Unit Bearings کاربرد فراوانی در صنعت دارد .

 

 

یاتاقان UCT

یاتاقان UCT که با نام های یاتاقان تی شکل و کشویی نیز شناخته میشود ،  یاتاقان UCT به انگلیسی به نام  Take Up Unit Bearings کاربرد فراوانی در صنعت دارد .    

یاتاقان UCT

فیلتر محصولات نمایش همه 7 نتیجه
محدوده قیمت خود را مشخص کنید