یاتاقان UCP

یاتاقان UCP که در صنعت معمولا به اختصار یاتــــــــاقان P گفته میشود یک نوع پرکاربرد یاتـــــاقان در صنعت میباشد و بصورت زیاد در تجهیزات انتقال نیرو ، گیربکس ها و … مورد استفاده قرار میگیرند.

در انگلیسی این نوع یاتاقان ها با نوع pillow block housing bearing شناخته میشوند .

یاتاقان UCP

یاتاقان UCP که در صنعت معمولا به اختصار یاتــــــــاقان P گفته میشود یک نوع پرکاربرد یاتـــــاقان در صنعت میباشد و بصورت زیاد در تجهیزات انتقال نیرو ، گیربکس ها و … مورد استفاده قرار میگیرند. در انگلیسی این نوع یاتاقان ها با نوع pillow block housing bearing شناخته میشوند .