بلبرینگ خود تنظیم 

بلبرینگ خود تنظیم دارای پروفیل شیار رینگ خارجی کروی شکل هستند و همچنین رینگ داخلی دو شیار با مقطع دایره ایی دارد که قفسه ، هر دو ردیف ساچمه ها را روی رینگ داخلی ثابت کرده و تشکیل یک مجموعه را میدهد.

این مجموعه داخل رینگ خارجی بصورت مفصلی میچرخد و خود را با وضعیت شفت تنظیم میکنددر نتیجه مشکلات هم راستا نبودن نشینمگاه بلبرینگ عدم توازی شفت با محور خارجی و خیز شفت اثر نامطلوبی بر بیرینگ نمی گذارد

بلبرینگ خود تنظیم با ابعاد متوسط و پر مصرف با حلقه آب بند و با گریس کافی تا پایان عمر مفید نیز ارائه میشوند عموما بلبرینگهای خود تنظیم در ماشین آلات کشاورزی ، نوار نقاله ها و ماشینهای ساده کاربرد دارند.

بلبرینگ خود تنظیم 

بلبرینگ خود تنظیم دارای پروفیل شیار رینگ خارجی کروی شکل هستند و همچنین رینگ داخلی دو شیار با مقطع دایره ایی دارد که قفسه ، هر دو ردیف ساچمه ها را روی رینگ داخلی ثابت کرده و تشکیل یک مجموعه را میدهد. این مجموعه داخل رینگ خارجی بصورت مفصلی میچرخد و خود را با وضعیت شفت تنظیم میکنددر نتیجه مشکلات هم راستا نبودن نشینمگاه بلبرینگ عدم توازی شفت با محور خارجی و خیز شفت اثر نامطلوبی بر بیرینگ نمی گذارد بلبرینگ خود تنظیم با ابعاد متوسط و پر مصرف با حلقه آب بند و با گریس کافی تا پایان عمر مفید نیز ارائه میشوند عموما بلبرینگهای خود تنظیم در ماشین آلات کشاورزی ، نوار نقاله ها و ماشینهای ساده کاربرد دارند.

بلبرینگ خود تنظیم

مشاهده همه 13 نتیجه