رولبرینگ

 تفاوت اصلی رولبرینگ ها و بلبرینگ ها در شکل اجزای چرخنده میباشد ، اگر به شکل ساچمه باشند بلبرینگ و اگر بشکل رول باشند به آنها رولبیرینگ گفته میشود .

اگر در رولبیرینگ ها لبه ها بدون برآمدگی باشند به آنها رولبیرینگ شناور گفته میشود

از طرح های متداول در رولبرینگها میتوان به طرح رولبرینگهای N , NU و NJ  اشاره کرد .

به رولبرینگهایی که  رولر ها بسادگی میوانند روی رینگ بدون لبه در راستای محوری حرکت کنند ، شناور گفته میشود.

رولبرینگهای طرح NU  دو لبه روی رینگ خارجی وجود دارد و رینگ داخلی بدون لبه میبشد  ،  طرح N رینگ داخلی دو لبه دارد و رینگ خارجی بدون لبه است و طرح رولبرینگهای NJ دو لبه روی رینگ خارجی و یک لبه روی رینگ داخلی دارد که میتواند بار محوری را در یک جهت تحمل نماید که پر کاربردترین رولبرینگهای صنعتی میباشد.

واژه رولبرینگ از ترکیب دو واژه (Roll+Bearing) ساخته شده است .

رولبرینگ

 تفاوت اصلی رولبرینگ ها و بلبرینگ ها در شکل اجزای چرخنده میباشد ، اگر به شکل ساچمه باشند بلبرینگ و اگر بشکل رول باشند به آنها رولبیرینگ گفته میشود . اگر در رولبیرینگ ها لبه ها بدون برآمدگی باشند به آنها رولبیرینگ شناور گفته میشود از طرح های متداول در رولبرینگها میتوان به طرح رولبرینگهای N , NU و NJ  اشاره کرد . به رولبرینگهایی که  رولر ها بسادگی میوانند روی رینگ بدون لبه در راستای محوری حرکت کنند ، شناور گفته میشود. رولبرینگهای طرح NU  دو لبه روی رینگ خارجی وجود دارد و رینگ داخلی بدون لبه میبشد  ،  طرح N رینگ داخلی دو لبه دارد و رینگ خارجی بدون لبه است و طرح رولبرینگهای NJ دو لبه روی رینگ خارجی و یک لبه روی رینگ داخلی دارد که میتواند بار محوری را در یک جهت تحمل نماید که پر کاربردترین رولبرینگهای صنعتی میباشد. واژه رولبرینگ از ترکیب دو واژه (Roll+Bearing) ساخته شده است .