بلبرینگ تماس زاویه ایی

آنچه در مورد بلبرینگهای تماس زاویه ایی باید بدانید ؟


بلبرینگ های تماس زاویه ایی شیار ها بنحوی قرار گرفته اند که نیرو ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ به یک رینگ دیگر منتقل میشوند بلبرینگ های تماس زاویه ایی در انواع مختلف با زاویه تماس ۱۵ و ۲۵ و ۴۰ درجه ساخته میشوند 

بخاطر همین زاویه‌ی تماس بلبرینگهای تماس زاویه‌ی یک ردیفه خیلی بهتر از بلبرینگ های شیار دار ، قادر به تحمل بارهای محوری بالا میباشند هرچند آنها فقط زمانی قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند که تحت بارهای محوری نیز باشند 

بلبرینگ های تماس زاویه‌ی با زاویه ۱۵ درجه برای سرعتهای بسیار بالا مناسب میباشند و بلبرینگ های تماس زاویه‌ی با زاویه ۲۵ درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب میباشند  

در اینجا میتوانید تمام برند های بلبرینگ SKF , KOYO , NACHI را با هم مقایسه کنید