رولبرینگ

رولبرینگ از ترکیب دو واژه رول و بیرینگ (Roll+Bearing) تشکیل شده است که بمعنای بیرینگ که اجزای غلتنده ان به شکل رول است استفاده میشود .

تفاوت اصلی رولبرینگها و بلبرینگ ها در شکل اجزای چرخنده میباشد ، اگر به شکل ساچمه باشند بلبرینگ و اگر بشکل رول باشند به آنها رولبیرینگ گفته میشود

رولبرینگها داری انواع مختلفی میباشد که در صنعت کاربرد خاصی دارند مثلا رولبرینگ های استوانه ایی که بیشتر در سه نظام ماشین ابزار استفاده میشود

رولبرینگهای سوزنی که در تجهیزات که جای کافی وجود ندارد استفاده میشوند

 پسوندمیباشند در رولبرینگها به منظور اصلاح انها برای تحمل بار بیشتر بکار میروند و در انها  اندازه شعاع رولر افزایش یافته است که موجب این رولبرینگها بتوانند بار بیشتری را تحمل نمایند .

 در رولبرینگهای استوانه ایی برای افزایش عمر و روانکاری و مقاومت بهتر در برابر فرسایش  آنها را بشکل لگاریتمی میسازند در حقیقت شکل رولر ها کاملا استوانه ایی نیست