ویژگی رولبرینگهای مخروطی

 رولبرینگهای مخروطی برای تحمل بارهای محوری و شعاعی ساخته شده اند (تواماً) ساخته شده اند . رولبرینگهای مخروطی یک ردیفه می‌توانند بارهای محوری را صرفا در یک جهت تحمل نمایند بنابراین آنها در کنار یک بیرینگ دیگر که بار محوری در جهت مخالف را تحمل می کنند به کار می روند.

 این سری دارای اجزای جدایی پذیر بوده و حلقه داخلی و رولها و قفسه ها می توانند از حلقه خارجی جا زده شود .

سری های رولبرینگ های مخروطی

 رولبرینگهای مخروطی به ویژه سری TQ با آخرین دستاوردهای فنی روز ساخته می شوند تماس بین رول ها و سطح ساچمه خور و همچنین ابعاد و اندازه ها ، تماس انتهای رولها و لبه ها و سطح بیرینگ به نحوی بهینه شده که دارای ویژگی های زیر باشد:

 اصطحکاک اندک

 تحمل ظرفیت بار زیاد

 قابلیت قرار گرفتن مناسب در کنار هم

قابلیت اطمینان حتی تحت بارهای سنگین و نداشتن حساسیت ناشی از عدم تنظیم دقیق طرح های CL7A , CL7C برای مواردی که بار محوری بسیار زیاد مثل چرخ دنده های اکسل عقب خودرو در کار باشد موثرتر اند این بیرینگ ها دارای دقت عمل فوق العاده خوب و به ویژه اصطحکاک ناچیز می‌باشد.

 انواع رولبرینگهای مخروطی

 رولبرینگهای مخروطی یک ردیفه متریک (میلیمتری) و اینچی در ابعاد مختلف تولید می‌شود همچنین رولبرینگهای مخروطی به صورت دوبله هم تولید میشود

قفسه

 معمولا های رولبرینگهای مخروطی دارای یک قفسه فولادی پنجره ای شکل کامل هستند

پسوندها

پسوندهای متداول در رولبرینگهای مخروطی

CL7A    CL7B , CL7C , رولبرینگهای مخروطی استاندارد پینیون هستند J   بمعنی قفسه پنجره ایی شکل از جنس فولاد پرس شده است