جوشکاری

جوشکاری به صورت امروزی در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا نمود و پیشرفت کرد. فرآیندهای جوشکاری در طی تاریخ خود همواره در جهت اتصالات کامل تر، کاراتر و آسان تر بوده و آنچنان در حال حاضر با روح صنعت پیوند خورده است که هیچگاه جدایی از آن ممکن نخواهد بود.

 سنگ بنای متدهای معمولی جوشــــکاری بعد از شیوه های ابتدایی اتصال لبه های گداخته قطعات فلزی بوسیله ضربه های چکش که از دیر باز رواج داشته است توسط Berndas در سال ۱۸۸۷ گذاشته شد که موفق شد با الکترود ذعالی و ایجاد قوس الکتریکی حوضچه مذابی برای اتصال قطعات ایجاد کند دانشمند دیگر روسی بنام Slavianir روش الکترود ذوب شونده را اختراع نمود ، و یک صنعتگر به نام Oscar Kjelberg الكترود فلزی پوشش دار را ابداع کرد و موجب محافظت از گرده جوش و پایداری قوس الکتریکی و یکنواخت شدن جوش گردید و سرانجام در سال ۱۹۱۸ اولین قایق تعمیراتی با جوشکاری تمام اتصالاتش به آب انداخته شد و از اواخر سال ۱۹۳۰ احداث پل ها و خطوط راه آهن و ساخت کشتی های اقیانوس پیما با روش جوش دادن به سرعت آغاز شد .

 که این سیر شتابان هم اکنون نیز ادامه دارد و روز به روز تکنیک ها و کاربرد های جوشکاری اضافه می گردد تا جایی که دامنه آن بر غیر ملزومات نیز گسترده شده است. امروزه بیشتر از حد روش جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری اختراع شده و جوشکاری را به عنوان یک شاخه علمی مطرح نموده است و دارای شاخه های متعددی در زمینه فرایندهای جوشکاری، طراحی، بازرسی، متالوژی و غیره می باشد و جمعیت زیادی را در این صنعتمشغول به کار نموده است.

فرآیند جوشکاری با قوس دستی

۰ تا ۱۰۰ فرآیند جوشکاری با قوس الکتریکی دستی SMAW

حالتهای جوشکاری

انواع اتصالات جوشکاری و حالت های جوشکاری (پوزیشن های جوشکاری)