۳ نشانه برای فهمیدن روغن سوزی خودرو !!

واژه روغن سوزی به لحاظ عمومی کلمه آشنایی برای تمام کسانی است که از خودروی سواری استفاده می‌کنند  ، اما روغن سوزی دقیقاً چیست ؟

روغن سوزی به معنای این است که روغن موجود در موتور خودرو بسوزد و توسط دود به بیرون خودرو هدایت شود که باعث می شود همواره خودرو با کاهش روغن مواجه بشود.

اما چرا در خودروها روغن سوزی به وجود می آید ؟

برای پاسخ به این سوال لازم می دانم که در ابتدا مکانیزم کار یک خودرو سواری را توضیح دهم و در نهایت به مبحث روغن سوزی برسیم .

روغن سوزی خودرو

 مکانیزم حرکت در خودروهای سواری

در تمام خودروهای سواری پیستون داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی دارد که این حرکت رفت و برگشتی توسط شاتون یا دسته پیستون به میل لنگ منتقل می شود که این نیروی تولید شده در نهایت توسط جعبه دنده به محور محرک خودرو منتقل می شود .

طبیعی است این حرکت بالا پایین شدن پیستون در داخل سیلندر باعث بالا رفتن دما در داخل موتور خودرو خواهد شد ، لذا برای کاهش دمای به وجود آمدن در موتور خودرو و جلوگیری از چسبیدن پیستون به داخل سیلندر همواره باید یک ضخامت نازک از روغن بین جداره پیستون و سیلندر وجود داشته باشد و اگر این ضخامت نازک روغن (فیلم روغن) به هر علتی از بین برود باعث چسبیدن پیستون به سیلندر خواهد شد و به اصطلاح موتور یاتاقان می زند .

علل روغن سوزی در موتور

علت روغن سوزی در خودرو می تواند عوامل زیر باشد

خرابی یا شکستگی رینگ پیستون

خرابی واشر سر سیلندر

خوردگی جداره سیلندر و پیستون که به هر طریقی آب بندی بین سیلندر و پیستون به هم بخورد

استفاده از روغن موتور  نامناسب

علائم روغن سوزی موتور خودرو

خارج شدن دود آبی رنگ از داخل اگزوز

استشمام بوی سوختن روغن در محفظه موتور

 

کم شدن دائمی روغن البته باید توجه داشت که همه خود را به میزان کمی روغن کم میکند ولی اگر که این مقدار از حدی بیشتر شود غیر طبیعی است و احتمال میرود که خودرو دچار روغــن ســوزی شده است.

لذا با این توضیحات در خودروهایی که روغــن ســوزی مواجه هستند هزینهتعمیر به شدت بالاست و لذا برای خرید خودرو دست دوم باید از خرید خودرویی که دچار روغن سوزی هست به شدت اجتناب کرد .