آنچه در مورد رولبرینگ بشکه ایی لازم است 

بدانید ؟

رولبرینگ های بشکه ای

رولبرینگ های بشکه ای از نوع خود تنظیم بوده و در نتیجه نسبت به ناهمراستایی زاویه شفت نسبت به محفظه خود ( نسبت به یاتاقان) و یا خم شدن شفت در موقع کار حساس نمی باشند و از این نظر دارای خصوصیات مشترکی با سری بلبرینگ های خود تنظیم هستند ولی رولبرینگ های بشکه‌ ایی در مورد بارهای محوری و شعاعی ظرفیت تحمل بار بسیار بیشتری دارد

این خانواده در واقع  بیرینگ (بلبرینگ و رولبرینگ) های ویژه تحمل بارهای سنگین هستند در این سری از ساچمه های استوانه ای متقارن بلند با قطر زیاد استفاده شده که بالطبع توانایی تحمل بار بیرینگ را افزایش می دهند در حال حاضر طراحی داخلی آنها بر اساس آخرین دستاوردهای روز صورت گرفته و ویژگیهای از قبیل وجود حلقه راهنما برای هدایت بهتر غلطکها در حرکت و چرخش ، سطح لغزنده کروی منحنی شکل و انجام تصحیحات سطوح بیرینگ (بلبرینگ و رولبرینگ) موجب می شود که بیرینگ بتواند

با سرعت زیاد و تولید حرارت اندک کار کنید

خود را با بارهای محوری نسبتا زیاد تطبیق دهد عمر مفید زیادی داشته باشد

 قابلیت اطمینان این سری و همچنین تنوع ابعاد آنها بسیار بیشتر از سایر بیرینگها است

در اینجا بسادگی میتوانید تمامی برند های رولبرینگ بشکه ایی

SKF , NACHI ,KOYO را با هم مقایسه کنید

رولبرینگ بشکه ایی