آنچه در مورد رولبرینگ مخروطی لازم است

بدانید؟

ویژگی رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی برای تحمل بارهای محوری و شعاعی ساخته شده اند (تواماً) ساخته شده اند . رولبرینگهای مخروطی یک ردیفه میتوانند بارهای محوری را صرفا در یک جهت تحمل نمایند بنابراین آنها در کنار یک بیرینگ دیگر که بار محوری در جهت مخالف را تحمل می کنند به کار می روند.

 این سری دارای اجزای جدایی پذیر بوده و حلقه داخلی و رولها و قفسه ها می توانند از حلقه خارجی جا زده شود .

 رولبرینگهای مخروطی به ویژه سری TQ با آخرین دستاوردهای فنی روز ساخته می شوند تماس بین رول ها و سطح ساچمه خور و همچنین ابعاد و اندازه ها ، تماس انتهای رولها و لبه ها و سطح بیرینگ به نحوی بهینه شده که دارای ویژگی های زیر باشد:

 اصطحکاک اندک

 تحمل ظرفیت بار زیاد

 قابلیت قرار گرفتن مناسب در کنار هم

در اینجا میتوانید تمامی برندهای رولبرینگ های مخروطی SKF , NACHI , KOYO را با هم مقایسه کنید 

رولبرینگ مخروطی