بلبرینگ استوک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اصولا بلبرینگهای استوک به دو دسته بلبرینگ استوک انباری و استوک دسته دوم تقسیم بندی میشوند ، بلبرینگهای استوک انباری به بلبرینگی گفته میشود که به هر علت تاریخ مصرف آن گذشته باشد و دیگر قابلیت استفاده بعنوان بلبرینگ نو را ندارد اما این به معنی عدم کارایی آن نیست و در قسمت هایی که هزینه کمتر مد نظر است استفاده میشود

دسته دیگر بلبرینگهای استوک کارکرده است  که از روی دستگاه باز شده است و در جاهایی که اصلا دقت برای ما اهمیت ندارد استفاده میشود . 

چرا بلبرینگ استوک یا دسته دوم استفاده میشود؟ گاهی بیرینگ مورد استفاده ما نه تحت بار زیادی است و نه دقت بالایی را ان انتظار داریم ولی قیمت آن برای ما اهمیت دارد در این صورت خرید و فروش بلبرینگ دسته دوم پیشنهاد میشود .

بلبرینگ کارکرده استوک