بلبرینگ چشمی یا همان سیبک

بلبرینگ چشمی یا چپقی یا سیبک نام های مختلف rod ends bearing هستند و کاربرد آن بیشتر در صنعت خودرو میباشد که موارد استفاده آن در سیبک فرمان میباشد .

همانطور که میدانید کار سیبک فرمان اتصال چرخها به سیستم تعلیق خودرو میباشد بطوریکه همانند یک محور چرخشی عمل میکند و در هنگام پیچاندن فرمان و عبور از روی دست انداز ها نیرو های وارده را تحمل مینماید.

سیبک در خودرو نقش بسیار مهمی را ایفا میکند اگر به هر دلیل سیبک خودرو خراب بشود و نسبت به تعویض آن اقدام نگردد ، دیگر  فرمان در هدایت خودرو نقشی ندارد و واقع ناگواری در انتظار راننده سهل انگار است.

بلبرینگ چشمی

سیبک فرمان چیست ؟

شکل سیبک یا بلبرینگ چشمی (چپقی) شبیه یک گوی فلزی در درون یک کاسه است که بخوبی آب بندی شده است سیبک های که امروزه در خوردرو ها تولید میشود نیازی به نگهداری چندانی ندارند و تنها در صورت خرابی کاملا عوض میشوند اما در خودرو های قدیمی تر سیبکها نیاز به مراقبت و گریس کاری داشتند .

بلبرینگ چشمی

کاربرد بلبرینگ چشمی یا سیبک در صنعت 

یکی دیگر از کاربرد های بلبرینگ چشمی یا سیبک در استفاده از مکانیزم درب اتوبوس است .

بطوریکه که میتواند ناهمراستایی نیرو ها را تحمل نماید به همین علت این بلبرینگ کاربرد فروانی در مکانیزم هایی  که هم باید نیرو ها در جهت شعاعی و هم در جهت محوری اعمال شوند دارد.

استفاده از بلبرینگ چشمی این مزیت را دارد که نیرو را هم در جهت شعاعی و هم در جهت محوری تحمل کند (مانند پیچیدن خودرو در پیچ و عبور از روی یک دست انداز) از مزایای دیگر سیبک میتوان به لقی بسیار کم و حفظ این لقی با گذشت زمان اشاره کرد.